reklamacja


DANE ABONENTA
* Imię: * Nazwisko:
* Ulica: * Nr domu:
* Kod pocztowy: * Miejscowość:
Kraj:
** Numer telefonu: ** Adres e-mail:
Nr klienta:
(na naszej etykietce adresowej, w trzeciej linijce od góry, po znaku #)
* - pola wymagane
** - należy wypełnić co najmniej jedno z tych pól


RODZAJ REKLAMACJI
* Tytuł(y) gazet, których dotyczy reklamacja:
 nie otrzymałem tygodnika/dwutygodnika w tym tygodniu
 nie otrzymałem miesięcznika numer: (nn / rrrr)
 gazeta na ten tydzień przyszła za późno - dnia: (DATA)
 gazeta na ten tydzień przyszła zniszczona
 inne:


impressum   
Created by InterData