warunkiWarunki dostarczania prenumeraty:
  1. Jest mi wiadomo, że mam prawo do listownego odwołania niniejszego zamówienia w przeciągu 14 dni. Liczy się data stepmpla pocztowego.
  2. Przy zakłóceniach na skutek sił wyższych włącznie ze strajkiem obowiązują odnośne aktualne przepisy.
  3. Należność za prenumeratę należy uiścić z góry.
  4. Prenumerata przedłuża się automatycznie o kolejny okres zamówienia, o ile zamawiający nie wypowie jej pisemnie najpóźniej 4 tygodnie przed upływem bieżącego okresu prenumeraty.
  5. Koszty wysyłki są wliczone w cenę prenumeraty. Cena prenumeraty zawiera ustawowy podatek VAT.
  6. Akualna cena prenumeraty może odpowiednio zostać dopasowana, o ile wzrośnie cena sprzedaży detalicznej danego tytułu, na skutek rosnących kosztów druku i dystrybucji (koszty papieru, druku, wynagrodzenia, transportu i wysyłki), co nie uprawnia do bezterminowego wypowiedzenia.
  7. Prenumerata obejmuje wyłącznie zamówione tytuły prasowe, bez gadżetów relamowych dołączanych do sprzedaży w Polsce.impressum   
Created by InterData